O tomto projekte

  • najdôležitejšou časťou stavby domu je položenie základov
  • vyznačenie a vykopanie základových pásov
  • inštaláciu železnú konštrukciu do základových pásov
  • betónovanie základových pásov
  • montáž debniacich tvárnic
  • násyp štrkom
  • rozloženie KARI sieť
  • betónovanie základovej dosky
Dátum