O tomto projekte

Rovinka Železničná ulica

  • miesto pracoviska: Rovinka
  • vybudovanie miestnej komukácie
  • úprava terénu
  • výstavba bytovej základne
  • betónovanie deky
  • murovanie steny a priečky podľa výkresu
  • tesárske práce
  • vonkajšia fasáda, ťahanie omietky
  • montáž obrubníkov a zámkovej dlažby

Dátum