Rímsko-katolícky kostol, 

Vrakúňa

Rekonštrukcia Rímsko-katolíckeho kostola bola mimoriadne čestnou úlohou. 
Kaplnka Mena Panny Márie bola postavená v roku 1879 a v roku 1991 sa stala farským kostolom. V roku 2023 úspešne sme ho zrekonštruovali!
Pri rekonštrukcii vyšlo na kostole niekoľko 100-ročných okien, ktoré boli zamurované. Dali sme im teraz novú šancu pokryť interiér kostola vo Vrakuni opäť svetlom.