O tomto projekte

  • naša firma vytvára všetky druhy nápadov, ktoré si dokážete predstaviť
  • vytvárame dlažbou parkovacie plochy, chodníky alebo okolí rodinných domov
  • montáž obrubníkov
  • podsyp alebo podbetónovanie pod zámkovu dlažbu
  • kladanie zamkovej dlažby podľa skladacieho plánu
  • vibrovanie zamkovej dlažby
  • zásyp štrkom a očistenie
Dátum